K příležitosti Dne nemocniční farmacie uspořádal personál naší Nemocniční lékárny pro kolegy z celé nemocnice exkurze v zázemí ústavní části lékárny. V rámci komentovaných prohlídek jsme představili náš tým a popsali a názorně ukázali základní činnosti v lékárně. Velkou část prohlídky jsme věnovali přípravě cytostatik a radiofarmak.


Děkujeme kolegům z nemocnice za účast, za jejich dotazy a pozitivní zpětnou vazbu. Těšíme na příští ročník!