Vedoucí lékárnice Mgr. Nikola Mrázková
Vedoucí farmaceutický asistent Mgr. Martina Šopíková
Vedoucí Oddělení výdeje pro veřejnost mjr. Mgr. Věra Švandrlíková
Vedoucí Oddělení HVLP pro nemocnici PharmDr. Veronika Hájková
Vedoucí Oddělení přípravy léčiv PharmDr. Kateřina Grygarová
Vedoucí Pracoviště kontroly léčiv PharmDr. Zuzana Kovalčíková
Vedoucí Oddělení přípravy onkofarmak mjr. Mgr. Lenka Pohnánová
Vedoucí Pracoviště přípravy radiofarmak Mgr. František Zahrádka
Vedoucí Oddělení farmakologistiky Bc. Barbora Hervertová